Muhammad Farhan Rafli Anwar, Bintang tahfizh itu kini telah menuntaskan hafalan qurannya. 30 juz alquran dia rampungkan dalam kurun waktu 
Read more